menu

Monday, November 17, 2014

Commonly used idioms
Та бүхний мэддэг энгийн үгс, хэлцэд ямар утга илэрхийлдгийг тогтоогоод аваарай. 

against the clock- цаг наргүй
bad egg -найдваргүй этгээд, итгэлгүй хүн
ball of fire- түргэн шаламгай
cold fish- хөндий хүйтэн, хатуу сэтгэлтэй
donkey work- залхмаар ажил
full of beans- сэтгэл санаа өөдрөг
get over - мартах
get someone goat -хүний дургүй хүргэх
get the blues- сэтгэл санаагаар унах
hand to mouth- хоёр идэхгүй хоосон хонохгүй
in the small hour -өглөө эрт
living end -дээд зэргийн
miss the boat -боломж алдах


Одоо "get" "have" орсон хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг хэлцийг танилцуулъя.

get the last laugh- ялагдаж яваад ялах, хожих
get message- цаад нарийн учрыг нь олох
get a head -амжилтанд хүрэх
get a lucky break- аз нь шовойх
get someone's number- хэн нэгний эвийг олох
have a time- цагаа сайхан өнгөрүүлэх
have over- гэртээ урих
have a crush on- дурлах, сэтгэл алдрах
 have a big mouth- хов жив хөөцөлдөх
have clean hands- нэр цэвэр, буруу зүйлд орооцолдоогүй

No comments:

Post a Comment