menu

Tuesday, December 24, 2013

Бие даан уншиж судлах номА.Түмэндэлгэр “Англи хэлний нийтлэг алдаа” 1998 номыг уншиж судалж орчуулсан байх. Түгээмэл гаргадаг алдаанд анализ хийх, эхээс алдааг олж засах. Англи хэлний угтвар үгс, үйл үгийн цагууд, ялгац гишүүн, үгсийн аймгийг зөв хэрэглэж сурах. 

No comments:

Post a Comment