menu

Tuesday, December 24, 2013

“АНГЛИ ХЭЛНИЙ ЯРИА БИЧГИЙН ДАДЛАГА-4” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ·           Мэргэжлийн индекс       D 141100                   
·           Хичээлийн Код               eng 402                      
·           Кредит                             3
·           Хамрах хүрээ: Монгол Англи хэлний багшийн 4-р дамжаанд YII, YIII улирал
·           Судлах цаг                     144                  Семинар         96
                                    Бие даалт      48
·           Хичээлийн залгамж холбоо
-          Босоо тэнхлэгээр:  
-          Сургалтын өмнөх: Англи хэлний хэл зүй 1,2,3 Англи хэлний яриа бичгийн дадлага-2,3,  Өрнийн ба Английн уран зохиол Англи хэлний үгийн сан, Англи Америк орон судлал, Орчуулгын онол дадлага, ОЦМХ өгүүлбэрзүй, ОЦМХНайруулга зүй, Эссэ бичих, унших,
-          Сургалтын дараах: МАХЗэрэгцүүлсэн хэлзүй
-          Хэвтээгээр: МАХЗэрэгцүүлсэн хэлзүй
·           Хичээлийн зорилго:
Хэлний шаталсан тогтолцоонд тулгуурлан англи хэлний дундаас дээгүүр шатны хэлзүйн мэдлэг олгох, онол практикийн дадал эзэмшүүлэх, зөв цэгцтэй ярих чадвар эзэмшүүлэх
·           Агуулгын хүрээ: Өөрийн орны газар нутаг, шашин соёл,улс төрийн тогтолцоо болон нийгмийн янз бүрийн асуудлуудын талаар санал бодлоо солилцох, өөрийн үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэх, бусдаасаа суралцах
·           Оюутны эзэмших мэдлэг, чадвар:

No
Бүлэг сэдэв
Эзэмших мэдлэг
Чадвар
I
Mongolian land, people, custom
Mонгол орны газар нутаг хүн ам, ястан угсаатны онцлог, хэл соёл, ёс заншил уламжлалт баярын талаар англи хэл дээр уншиж мэдэх
Mонгол орны газар нутаг хүн ам, ястан угсаатны онцлог, хэл соёл, ёс заншил уламжлалт баярын талаар англиар ярих хоорондоо санаа бодлоо солилцох
II
Mongolian education and culture
Монгол улсын боловсролын байгууллагын тогтолцоо,  тэдгээрийн үүрэг зорилго, үйл ажиллагааны талаарх үг хэллэгийг мэддэг болох
Боловсролын байгууллагын тогтолцоо,  тэдгээрийн үүрэг зорилго, үйл ажиллагааны талаар англиар ярих чадвар эзэмших боловсролын хөгжил дэлхийн чиг хандлагын тухайд өөрийн бодол санаагаа илэрхийлэх
III
Mongolian history
Mонголын түүхийн үечлэлд холбогдох үг хэллэгийг мэдэх
Монголын түүхийн эртний үеэс эхлэн өнөөг хүртэлх нийгмийн бүхий л үед холбогдох  түлхүүр үгсийг зөв хэрэглэн түүхээ ойлгомжтой ярьж сурах
IV
The State of Mongolia
Монгол улсын үндсэн хууль, хууль тогтоох дээд байгууллага- улсын их хурлын, гүйцэтгэх засаглал- засгийн газрын үйл ажиллагааны талаар мэдэх
Монгол улсын үндсэн хууль, Ерөнхийлөгч, УИХ,ЗГ-ын үйл ажиллагааны талаар ярих, дүгнэлт хийх санаа бодлоо илэрхийлэх

No comments:

Post a Comment