menu

Thursday, December 19, 2013

“АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХЭЛЗҮЙ-2” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ·           Мэргэжлийн индекс       D 141100                   
·           Хичээлийн Код               eng 237                      
·           Кредит                             4
·           Хамрах хүрээ: Монгол Англи хэлний багшийн 2-р дамжаанд III IV
·           Судлах цаг                     192                  Семинар         128
                                    Бие даалт      64
·           Хичээлийн залгамж холбоо
-          Босоо тэнхлэгээр:  
o   Сургалтын өмнөх: Англи хэл
o   Сургалтын дараах: Англи хэлний үгийн сан, Англи Америк орон судлал, Орчуулгын онол дадлага, ОЦМХ өгүүлбэрзүй, ОЦМХНайруулга зүй, Эссэ бичих, унших, МАХЗэрэгцүүлсэн хэлзүй
-          Хэвтээгээр: Англи хэлний яриа бичгийн дадлага-2, Өрнийн ба Английн уран зохиол
·           Хичээлийн зорилго:
-       Хэлний шаталсан тогтолцоонд тулгуурлан Англи хэлний дундаас дээгүүр шатны хэлзүйн мэдлэг олгох, онол практикийн дадал эзэмшүүлэх.
·           Агуулгын хүрээ: Англи хэлний идэвхтэй идэвхгүй хэв, болзолт өгүүлбэр, нийлмэл өгүүлбэр, холбох үг, лавлах асуулт, хэлц үйл үг
·           Оюутны эзэмших мэдлэг , чадвар:

No
Бүлэг сэдэв
Эзэмших мэдлэг
Чадвар
I
The Passive
Англи хэлний идэвхитэй идэвхигүй хэв, түүний бүтэц, хэрэглээ
Англи хэлний идэвхитэй хэв бүхий цагуудыг идэвхигүй хэвд хувиргах
II
Conditional
Англи хэлний болзолт өгүүлбэр, түүний бүтэц, утга,  хэрэглээ
Өнгөрсөн, одоо, ирээдүй цагийн хэлхээнд ашиглах
III
Clauses
Энгийн, нийлмэл өгүүлбэр, Нийлмэл өгүүлбэрийн цаг зохицох ёс
Англи хэлний гишүүн өгүүлбэрүүдийг эхээс танин ялгах
IV
Linking words
Англи хэлний холбоосуудын утга, хэрэглээ Үүнд: once, whenever, till as long as, ever since, by the time, as, unless, such/so ..that, however, because, if, who, whom, where, when, that, which
Холбох үгийн утгыг ойлгон
хэрэглэж дадах, тэдгээрийг ашиглан энгийн өгүлбэрийг нийлмэл өгүүлбэрт хувиргах.


V
Question tags
Англи хэлний лавлах асуултын бүтэц, хэрэглээ
Англи  өгүүлбэрээс лавлах асуулт бүтээх
No comments:

Post a Comment