menu

Monday, October 21, 2013Банзрагчийн Мөнхцоож- “Гурван -Эрдэнэ” БДС-ийн хэл бичгийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч, англи хэлний багш, докторант
Mэргэжил: англи, орос хэлний багш орчуулагч
Төгссөн сургууль: ОХУ (хуучин нэрээр ЗХУ)-ын Ташкент хотын АУДС-ийг ретген, физик эмчилгээний эмч мэргэжлээр 1992 онд
Institute of European languages-г англи, орос хэлний багш орчуулагч мэргэжлээр 1997 онд
Хүмүүнлэгийн Ухааны Их сургуулийн магистрантурт 1998-2000 онд суралцаж  төгссөн.
Судалгааны ажлын чиглэл: Жеэндерийн хэл шинжлэл.
Бүтээлийн жагсаалт
Ном, сурах бичиг
Р.Уэллек, О.Уоррен “Уран зохиолын онол” (хамтарсан орчуулга УБ.,1998)
Teach yourself English( УБ., 2000)
“Англи хэлний хэл зүй” (УБ.,2005)
Methodology of teaching English(УБ., 2012)
Reading and Speaking(УБ., 2012)
Гарын авлага
“Англи хэлний хэл зүй” хичээлийн удирдамж УБ., 2005
 “Англи хэлний яриа бичгийн дадлага” хичээлийн удирдамж УБ., 2005
“Англи хэлний дидактик” хичээлийн удирдамж УБ., 2006
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл /2012-2013 онд/
Гурван-Эрдэнэ багшийн дээд сургууль. Эрдэм шинжилгээний бичиг. Боть 7 “Sexism in English ЭШ өгүүлэл (англи хэл дээр) тал 50-58, 2012.
МУИС. Монгол хэл, соёлын сургууль. Монгол судлал эрдэм шинжилгээний бичиг. Боть ХХХVI /386/ “Англи, монгол зүйр цэцэн үгэнд эмэгтэй хүний үнэлэмж илрэх нь” ЭШ өгүүлэл тал 64-69, 2013.
МУИС. Монгол судлалын сургууль. Эрдэм шинжилгээний бичиг. Боть 2 (384)“Монгол зүйр цэцэн үгэн дэх жеэндерийн хандлага хувилбаруудын хэл зүйн харьцаа” ЭШ өгүүлэл тал 152-159, 2013.
Буриадын Их Сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг. Боть ХХYII /294/ “Жеэндер ба хэл шинжлэл” ЭШ өгүүлэл тал 98-105, 2013.

No comments:

Post a Comment